Tag: TopToys Bảng Nhận Hình

Bảng nhận hình chữ số

Mô tả: – Bảng ghép hình dãy số từ 0-9 nhiều màu hấp dẫn. – Kích thước sản phẩm: 28.5 x 22cm. Công dụng: – Giúp bé nhân biết dãy số cơ bản tăng dần. – Hiểu dễ dàng hơn về khái niêm số ít, số nhiều, số lớn hơn, số nhỏ hơn. – Phát