Tag: Hiểm họa khó lường với viên pin

Nhiều trẻ thủng thực quản vì pin đồ chơi

Viên pin khi lọt vào thực quản của trẻ vẫn hoạt động, dòng điện của nó khiến thực quản bị bỏng kiềm. Trẻ còn có thể nhiễm độc kim loại và hóa chất. Khi viên pin mắc lại thực quản sẽ gây ra một loạt các biến chứng như loét, hoại tử dẫn tới thủng