Tag: Đồ Chơi Từ 6 – 10 Tuổi đường luồng

Đường luồn 4 hình

Đường luồn lý thú thích hợp với trẻ trên 3 tuổi. Đây là một trò chơi lý thú giúp trẻ luyện tính khéo léo,kiên nhẫn,phát triển khả năng phối hợp giữa tay và mắt khi di chuyển các khối gỗ có hình dạng khác nhau vượt qua các chướng ngại vật. Ngoài ra trò chơi