Tag: đồ chơi Trung Quốc

Ngành công nghiệp đồ chơi Trung Quốc bị lao đao

Một robot điều khiển bằng điện thoại thông minh, với khả năng bắn đạn làm từ bọt biển và một mẫu khủng long với xương thật là các món đồ chơi mới nhất thu hút đám đông tại hội chợ đồ chơi lớn nhất châu Á diễn ra tuần này. Với hy vọng sẽ thoát