Tag: bảng chữ cái tiếng anh

Bộ tìm chữ cái Tiếng Anh

Chi tiết sản phẩm Khi bắt đầu học tiếng Anh, bảng chữ cái là bài học vỡ lòng. Làm thế nào để bé tiếp thu và thuộc bài học này dễ dàng? Sản phẩm này chắc chắn sẽ giúp bé: – Nhận biết 26 chữ cái tiếng Anh, Phân biệt đâu là chữ hoa, đâu